logo N zelena tp.png

DOTAČNÍ PROGRAMY

POPIS DOTAČNÍCH PROGRAMÚ NZÚ

Jak se vyznat v dotacích NZÚ?

Program dotací je podrobně popsán na www-NZU. Zde je i on-line kalkulačka ale pro neproškolenou osobu je její použití přeci jen poněkud složité.

Nejlepší je jednoznačně osobní konzultace s naším specialistou, který Vám poradí i s možnostmi využití dalších dotací ať již z regionálních programů, nebo z dalších podpor na které máte nárok a které pro Vás mohou být užitečné. (dotace na ohřev, tepelná čerpadla a podobně.)

 

Základní pravidla programu Nová Zelená Úsporám

 

O dotaci na solární panely mohou žádat vlastníci, nebo stavebníci rodinných domů. 

Žadateli mohou být fyzické i právnické osoby. Rodinný dům je z definice stavba pro trvalé bydlení zapsaná v katastru nemovitostí, kde více než 50% podlahové plochy činí obytné prostory. 

Rodinný dům nesmí mít více než 3 samostatné bytové jednotky a ne více než dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví (maximální výměra je 325m2). 

Celková výroba fotovoltaické elektrárny nesmí přesáhnout stávající spotřebu elektřiny v domě, případně předpokládanou spotřebu u novostaveb podle energetického průkazu budovy.

 

 

Jak můžete o dotaci žádat?

 

Požádat o dotaci lze před realizací, v průběhu realizace i po realizaci solárního systému. 

Náklady na realizaci solárního systému můžete uplatnit pouze 24 měsíců zpětně. 

K vyplněné žádosti je nutné doložit projektovou dokumentaci a energetický posudek, ten musí udělat autorizovaná osoba s pověřením NZÚ. Náklady na vypracování dokumentace a posudků je možné si nechat od fondu proplatit až do výše 5 000 Kč.

Na dotaci neexistuje právní nárok! Ten vznikne pouze získáním „akceptačního dopisu“ vydaného NZÚ. 

 

Na co se dotace vztahují? 

 

Fotovoltaické elektrárny připojené k distribuční soustavě s akumulací energie 

Fotovoltaický ohřev vody bez připojení k distribuční soustavě

Výstavba FV systémů pro stavby určené k trvalému rodinnému bydlení

© 2019 by ELFETEX & LOMINA AG